Registrácia do projektu

Registrácia do projektu Olejko chráni prírodu

Vážená škola,
sme radi, že sa chcete zapojiť do projektu s názvom „Olejko chráni prírodu“. Touto účasťou na projekte vyjadrujete nielen záujem o ochranu životného prostredia, ale záleží Vám aj na povedomí a vzdelávaní Vašich žiakov, ktorí môžu Olejkovi pomôcť v ochrane prírody.

Po registrácii Vás budeme informovať o ďalšom postupe. Viac informácii sa dozviete v pravidlách projektu. Registráciou Vašej školy a aktívnej účasti na projekte sa navyše dostávate do žrebovania o milé ceny pre Vašu školu/škôlku.

Údaje

Nádoba

Odoslaním registrácie do projektu súhlasíte (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) so spracúvaním osobných údajov:

a) v rozsahu uvedenom v Štatúte projektu na účely účasti registrácie a vyhodnotenia projektu a doplnkových súťaží, ako aj na účely komunikácie s víťazmi.

b) v rozsahu meno, priezvisko kontaktnej osoby za školu a škola môžu byť uverejnené aj v materiáloch (napr. na webových stránkach a sociálnych sieťach, ako aj v externých regionálnych alebo celoslovenských médiách) na účely propagácie projektu „Olejko chráni prírodu“.

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies